نمایش 1–12 از 45 نتیجه

مبل راحتی ال سوماک

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان۴۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هفت نفره جنس چوب: روس فوم نشیمن: فوم سرد میز و عسلی: دارد میزان ضمانت اسکلت و کلاف: پنج سال نشیمن و اسفنج: دو سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر ابعاد مبل سه نفره: ۸۴*۲۰۰ مبل دو نفره: ۸۴*۱۵۰ مبل تک نفره: ۶۰*۸۴ کنج: ۱۰۰*۱۰۰ جلو مبلی: ۶۵*۹۰ قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۳/۲۷۲/۰۰۰ تومان دو نفره: ۹/۹۵۴/۰۰۰ تومان تک نفره: ۶/۴۳۶/۰۰۰ تومان کنج: ۶/۸۳۶/۰۰۰ تومان پاف: ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان جلو مبلی: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان کوسن هر عدد: ۲۰۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی ال گیسو

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان۴۹.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول تعداد نفرات: هفت نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: فوم سرد میز و عسلی: دارد رنگبندی:‌دارد میزان ضمانت اسکلت و کلاف: پنج سال نشیمن و اسفنج: دو سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر ابعاد مبل سه نفره: ۸۵*۲۰۰ مبل دو نفره: ۸۵*۱۴۰ مبل تک نفره(دسته چوبی): ۶۸*۸۰ کنج: ۱۰۰*۱۰۰ جلو مبلی: ۸۰*۸۰ قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان دو نفره: ۱۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان تک نفره: ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان جلو مبلی: ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان کنج: ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی تخت خواب شو سپنتا

۱۳.۵۸۳.۰۰۰ تومان۸۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول تعداد نفرات: هشت نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: اسفنج ۳۵ کیلویی میز و عسلی: ندارد (جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت اسکلت و کلاف: پنج سال نشیمن و اسفنج: دو سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر ابعاد مبل سه نفره: ۲۳۰*۱۰۰ حالت باز شده (۱۲۰*۲۷۰) مبل تک نفره: ۷۲*۸۷ قیمت  بر اساس تعداد. تخت شو سه نفره: ۲۷/۱۶۶/۰۰۰ تومان تک نفره: ۱۳/۵۸۳/۰۰۰ تومان

میز غذاخوری روژین

۲۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان۳۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش راش جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: پارچه گونی بافت (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۲ سال

میز غذاخوری فرانسوی

۳۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش (راش، بلوط) جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: پارچه دیاموند (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۵ سال

مبل راحتی ال سانسوریا

۹.۲۰۰.۰۰۰ تومان۵۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هفت نفره جنس چوب: روس فوم نشیمن: فنر و اسفنج ۳۵ کیلویی میز و عسلی: ندارد (جداگاه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت اسکلت و کلاف: پنج سال نشیمن و اسفنج: دو سال رنگبندی: دارد نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر ابعاد مبل دو نفره: ۹۸*۱۲۵ مبل تک نفره: ۹۸*۸۵ جلو مبلی: قطر ۸۰ پاف کناری: ۵۰*۹۸ قیمت  بر اساس تعداد. دو نفره: ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان تک نفره: ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان پاف کناری : ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان جلو مبلی: ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی تخت خواب شو ونسا

۱۱.۹۶۶.۰۰۰ تومان۷۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هشت نفره جنس چوب: چوب رنگی راش چوب اسکلت داخلی روس فوم نشیمن: اسفنج ۳۵ کیلویی میز و عسلی: ندارد (جداگاه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت اسکلت و کلاف: پنج سال نشیمن و اسفنج: دو سال رنگبندی: دارد نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر ابعاد مبل دو نفره: ۹۸*۱۲۵ مبل تک نفره: ۹۸*۸۵ قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۲۳/۹۳۳/۰۰۰ تومان تک نفره: ۱۱/۹۶۶/۰۰۰ تومان

مبل راحتی سودا

۸.۱۴۵.۰۰۰ تومان۴۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هفت نفره جنس چوب: روس فوم نشیمن: فوم سرد میز و عسلی: ندارد رنگبندی: دارد میزان ضمانت اسکلت و کلاف: پنج سال نشیمن و اسفنج: دو سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر ابعاد مبل سه نفره:  ۸۶*۲۴۰ مبل دو نفره: ۸۶*۱۶۰ مبل تک نفره: ۷۵*۹۰   قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۶/۲۹۰/۰۰۰ تومان دو نفره: ۱۲/۲۱۸/۰۰۰ تومان تک نفره: ۸/۱۴۵/۰۰۰ تومان

مبل راحتی سوین

۸.۸۱۶.۰۰۰ تومان۵۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هشت نفره جنس چوب: روس فوم نشیمن: یورولوکس میز و عسلی: ندارد (جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت اسکلت و کلاف: پنج سال نشیمن و اسفنج: دو سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر ابعاد مبل سه نفره: ۹۰*۲۰۰ مبل تک نفره: ۷۰*۸۰ قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۷/۶۱۳/۰۰۰ تومان دو نفره: ۱۳/۲۲۲/۰۰۰ تومان تک نفره: ۸/۸۱۶/۰۰۰ تومان