فرم درخواست خرید اقساطی

مدارک مورد نیاز جهت خرید اقساطی

نام(ضروری)
نام خانوادگی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
شماره تلفن حتما باید بنام باشد.
آدرس(ضروری)
نشانی دقیق پستی خود را ثبت کنید.
حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
اجاره نامه دارای کد رهگیری یا اجاره نامه دستنویس با مهر املاک
حداکثر اندازه فایل: 3 MB.

شرایط خرید اقساطی مبلمان سومریا

گروه یک

پیش پرداخت ۲۰٪
  • بازنشستگان
  • کارمندان بانک رفاه کارگان
  • نیروهای مسلح
  • بازنشستگان

گروه دو

پیش پرداخت 35٪
  • کارمندان دولتی
  • کارمندان بخش خصوصی

گروه سه

پیش پرداخت ۵۰٪
  • مشاغل آزاد