یکی از شاخه های مبل که در دهه های اخیر بسیار رشد کرده و جایگاه ویژه ای پیدا کرده مبل راحتی می باشد که علاوه بر زیبایی، راحتی بیشتری برای انسان به ارمغان آورده و استراحت و نشست و برخاست را برای نوع بشر راحت تر کرده است. به همین دلیل مهم سهم بیشتری را از بازار مبل به خود اختصاص داده. مبلمان راحتی بیشتر حال تمام پارچه به کار میروند و گاهی بخش هایی از آن با نمای چوبی خود نمایی می کند.

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

مبل راحتی ال آدرین

۳۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: شش نفره جنس چوب: روس فوم نشیمن: فوم سرد میز و عسلی: دارد (میز گردان، دو عدد پاف) رنگبندی: دارد میزان ضمانت:دو سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان دو نفره: ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان تک نفره: ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان پاف: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان میز: ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان کنج: ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی ال چستر

۵۰.۶۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: ۷ نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: اسفنج ۳۵ کیلویی میز و عسلی: ندارد (جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت: ۳ سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۳/۸۳۳/۰۰۰ تومان دو نفره: ۱۰/۳۷۵/۰۰۰ تومان تک نفره: ۶/۹۱۶/۰۰۰ تومان کنج: ۱۰/۳۷۶/۰۰۰ تومان میز: ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی ال روژین

۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هفت نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: اسفنج ۳۵ کیلویی میز و عسلی: ندارد جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت: سه سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تک نفره(دسته دار) : ۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان میز: ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی ال ژرمن

۴۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هفت نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: اسفنج ۳۵ کیلویی میز و عسلی: ندارد (جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت: سه سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان تک نفره: ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی ال سوماک

۴۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هفت نفره جنس چوب: روس فوم نشیمن: فوم سرد میز و عسلی: دارد میزان ضمانت: دو سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان دو نفره: ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان تک نفره: ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان کنج: ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان پاف: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان میز: ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان کوسن هر عدد: ۱۵۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی ال گیسو

۴۹.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول تعداد نفرات: هفت نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: فوم سرد میز و عسلی: دارد رنگبندی:‌دارد ضمانت:‌سه سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان تک نفره: ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان کنج: ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی تخت خواب شو ال سام

۴۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول تعداد نفرات: شش نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: یورولوکس میز و عسلی: دارد رنگبندی: دارد ضمانت: ۳ سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان تک نفره: ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان میز: ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان کوسن هر عدد: ۱۵۰/۰۰۰ تومان

مبل راحتی تخت خواب شو اولترا

۵۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد نفرات: هشت نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: یورتان میز و عسلی: ندارد (جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد ضمانت: سه سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر

مبل راحتی تخت خواب شو پرشین

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هشت نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: یورتان میز و عسلی: ندارد (جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت: سه سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر

مبل راحتی تخت خواب شو سپنتا

۸۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول تعداد نفرات: هشت نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: اسفنج ۴۰ کیلویی میز و عسلی: ندارد (جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد ضمانت: ۵ سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. تخت شو سه نفره: ۲۴/۶۶۶/۰۰۰ تومان تک نفره: ۱۲/۳۳۳/۰۰۰ تومان

مبل راحتی چستر

۵۴.۴۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
تعداد نفرات: هفت نفره جنس چوب: روس جنس پایه ها: چوب راش فوم نشیمن: اسفنج ۳۵ کیلویی میز و عسلی: ندارد (جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت: سه سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۵/۶۳۶/۰۰۰ تومان دو نفره: ۱۱/۷۲۷/۰۰۰ تومان تک نفره: ۷/۷۱۸/۰۰۰ تومان

مبل راحتی دنیز

۵۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول تعداد نفرات: هشت نفرات جنس چوب: چوب روس جس پایه ها: چوب روس فوم نشیمن: اسفنج ۳۵ کیلویی میز و عسلی: ندارد( (جداگانه محاسبه میشود) رنگبندی: دارد میزان ضمانت: سه سال نوع بسته بندی: حبابدار ضربه گیر قیمت  بر اساس تعداد. سه نفره: ۱۷/۱۶۶/۰۰۰ تومان دو نفره: ۱۲/۸۷۵/۰۰۰ تومان تک نفره: ۸/۵۸۳/۰۰۰ تومان