در حال نمایش 9 نتیجه

میز غذاخوری اولترا

۲۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش چوب جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: لوئیز ویتون (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۳ سال

میز غذاخوری چستر

۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش چوب جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: لوئیز ویتون (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۳ سال

میز غذاخوری روژین

۲۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان۴۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش راش جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: پارچه گونی بافت (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۲ سال

میز غذاخوری سپهر

۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان۴۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش چوب (فریم دور چوب) جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: پارچه وال (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۳ سال

میز غذاخوری سیما

۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش چوب جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: لوئیز ویتون (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۳ سال

میز غذاخوری سیوان

۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش چوب جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: لوئیز ویتون (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۳ سال

میز غذاخوری فرانسوی

۳۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش (راش، بلوط) جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: پارچه دیاموند (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۵ سال

میز غذاخوری کمجا

۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش چوب جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: لوئیز ویتون (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۳ سال

میز غذاخوری نیلوفر

۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول جنس صفحه: ام دی اف روکش چوب جنس پایه میز: چوب راش جنس صندلی: چوب راش جنس نشیمن: پارچه وال (قابلیت تغییر به دلخواه مشتری) تعداد نفرات: قابلیت انتخاب در تعداد۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ نفره ضمانت: ۳ سال